...VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN

Vägen vid köpcentrat sänks ner och bron över banvallen tas bort.
Betong- och stenmassor skall flyttats ifrån vallen och brofästet. Dessa kommer att utgöra grunden till det nya handelsområdet, Överby Västra.
Vallen där gamla Överbyvägen gick skall schaktas bort och en ny väg kommer att anläggas i marknivå.

Bilder:
2016-01-19

2016-01-28

TTELA var med och följde byggprojektet som till slut ska resultera i en handelsyta på 65 000 kvadratmeter.
Se tv-klippet från Överby:

Källa:TTELA
Template by JoomlaShine