...VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/webvol22/gw/lobnjteyulhjr1b/tgtvast.se/public_html/plugins/system/sunfw/includes/menu.php on line 98

Rivning kaj: 2016-07 -- 2016-08 Kajkonstruktionen delades upp i sektioner med hjälp av golvsåg samt wiresåg. I hörnen borrades det med kärnborr för att få en mjuk övergång. Pålar drogs upp med att man låter en wire sjunka till botten samt en wire några meter ner från toppen. Artikel: Dagens Infrastruktur nr 5 2016 (Sid 25). Rivning av f.d. personal & förrådsbyggnad: Hösten 2016 -- Våren 2017

Template by JoomlaShine